Användning av ansiktsskydd

Så här använder du ansiktsskydd 

 • Ta på dig ansiktsmasken innan du går in i läroanstalten, ungdomslokalen eller en annan offentlig lokal och ta av masken först då du kommer ut. 
 • Om du använder kollektivtrafik, använd skyddet också under resorna. 
  Se till att skyddet sitter tätt. 
 • Du ska ha rena händer då du tar på dig och tar av skyddet, och därför är det bra att ha med handsprit. 
 • Skyddet tas på och av genom att hålla i dess band. 
 • Skyddet ska täcka munnen, näsan och hakan. 
 • Rör inte skyddet under användningen och flytta inte på den heller. 
 • Ansiktsskydden ska förvaras rena. Du kan till exempel ha med rena plastpåsar för skydden. 
 • Ha med dig så många skydd du behöver med beaktande av hur du rör dig, och det är också bra att ha med några extra skydd. 
 • Ett ansiktsskydd av tyg kan tvättas och användas flera gånger. Se till att skyddet är rent. Tvätta tygskyddet i 60 grader efter varje användning eller koka den i fem minuter i vatten med en liten mängd tvättmedel. Skölj skyddet och torka den på en plats med frisk luft. 
 • Engångsskydden (kirurgiskt mun- och nässkydd) slängs direkt i soporna efter användningen. I fall engångsskyddet blir fuktig, ta en ny. 

Staden delar ut ansiktsskydd till mindre bemedlade

Mindre bemedlade Borgåbor får avgiftsfritt två tvättbara ansiktsskydd i tyg. Ansiktsmasker ges vid utdelningspunkterna till de invånare som ber om dem och som upplever att de på grund av sin ekonomiska situation inte kan skaffa masker själv. Vid utdelningen frågas inte efter personuppgifter eller förmögenhet utan invånarens egen uppfattning om att vara mindre bemedlad räcker. 

Ansiktsskydd delas ut i samband med klientbesök:

Äppelbackens servicecenter, ingångsfoajén
må-fr kl. 12.30–13.30
Tullportsgatan 4

Familjecentret
må-fr kl. 8–15
Konstfabriksgatan 4 C, 3. vån.

WSOY-huset, vuxensocialarbetet
må-fr kl. 12-15
Mannerheimgatan 20 E, 2. vån.

Utdelning till mindre bemedlade studeranden och ungdomsarbetets kunder:

Servicekontoret Navigatorn, WSOY-huset, gatuplan, Mannerheimgatan 20 E. 

Navigatorn

Munskydd finns också tillgängliga i alla Ungdomstjänsters lokaler.

Du kan förhindra coronavirussmitta genom att följa säkerhetsanvisningarna 

 • Iaktta god hand- och hosthygien 
 • Använd ansiktsskydd
 • Håll tillräckligt säkerhetsavstånd (2 meter) 
 • Om du är sjuk, stanna hemma 
 • Om du har symptom, rör dig inte på allmänna platser och gå inte till skolan eller jobbet 
 • Sök dig till coronavirustestning också med lindriga symptom