Använda drogsprutor och -nålar fick egna insamlingskärl i Borgå