Använd trädgårdsavfallet själv eller för det sorterat till avfallsstationen