Ansvarsområden inom underhållet

Gatuunderhållet är stadens uppgift. Fastigheterna ansvarar för underhållet av trottoarer och tomtinfarter.
Närmare information om underhållsansvar finns i miljöministeriets publikation Gångbara gator. Klicka på länken i sidans nederkant.
Stadens sopar bort sandningsgruset från gatorna på våren, eftersom detta hör till vinterunderhållet. I övrigt hör renhållningen av gator till fastigheterna. Fastigheterna har även ansvaret för att anmäla, märka ut och skydda eventuella gropar och andra skador i gatan.

Statliga vägar

Meddela alla problem i landsvägstrafiken och objekt som kräver omedelbara åtgärder till Responskanalen.