Ansökningstiden till uppgiften som verkställande direktör för hyresbostadsaktiebolagen gick ut