Ansökningstiden för tjänsten som social- och hälsovårdsdirektör gick ut