Skip to content

Ansökningstiden för tjänsten som social- och hälsovårdsdirektör gick ut

Ansökningstiden för tjänsten som social- och hälsovårdsdirektör gick ut den 11 januari kl. 14.00. Det lämnades in åtta ansökningar till tjänsten.

Stadsfullmäktige beslutar om val av direktör. 

Tjänsten söktes av: 

  • politices magister Eva Forss från Helsingfors
  • kandidat i hälsovetenskap Susanna Kisner från Uleåborg
  • teologie magister Aarne Kiviniemi från Helsingfors
  • ekonomie magister Max Lönnqvist från Åbo
  • Teknologie licentiat Taneli Mattila från Helsingfors
  • magister i hälsovetenskap Ann-Sofie Silvennoinen från Lumparland. 

Två sökande önskar att namnet inte publiceras.

Social- och hälsovårdssektorn omfattar uppgiftsområdena social- och hälsovårdssektorns ledning, barn- och familjetjänster, tjänster för vuxna samt äldre omsorg och handikapptjänster. Sektorn har cirka 1000 arbetstagare. Social- och hälsovårdsdirektören är föredragande i social- och hälsovårdsnämnden och i dess sektion.

 Ytterligare uppgifter: stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula, tfn 019 520 2200

11.1.2018 14:20

Categories: Förvaltning Familje- och socialtjänster