Ansökningstiden för tjänsten som servicedirektör för äldre- och handikappservice gick ut