Ansökningstiden för tjänsten som lokalitetsdirektör gick ut