Ansökningstiden för stadens utställningslokaler flyttas till augusti