Ansökningstiden för energiunderstöd börjar 2.1.2020