Ansökningen för stadens utställningsutrymmen kan göras i april