Dessa kan även intressera dig

Ansökning & reservering av flervåningshus- och radhustomt

Skriv en fritt formulerad ansökan, där du nämner:

  • vilken eller vilka tomter du söker
  • planerad tidsplan för byggandet
  • en preliminär plan för hur mycket av byggrätten du utnyttjar
  • i vems namn du köper tomten
  • kontaktuppgifter

Stadens tomtchef fattar ett tjänstemannabeslut om tomtreserveringen. Den som reserverar, betalar en reserveringsavgift på 6000 euro. Reserveringsavgiften räknas till godo i samband med tomtaffären eller den första arrendeavgiften. Avgiften betalas inte tillbaka, om du annullerar din reservering efter att du har betalat avgiften. Din tomtreservering är i kraft i åtta månader.