Ansökan om verksamhetsstöd för ensamföretagare fortsätter