Ansökan om utställningstider

Enskilda konstnärer och konstnärsgrupper kan ansöka om utställningstider för 2023 till Borgå Konsthall och Galleri Gamla Kaplansgården den 1-30 april 2021. Båda utrymmena lämpar sig för presentation av olika slags konst.  Borgå stads kulturtjänster upprätthåller verksamheten.

I år söker vi även förslag för utställningar i Borgå stads servicehem för 2022-2023. Utställningstiden är tre månader och konstnären får en ersättning på 250 euro. Målet med programmet är att ordna konstupplevelser till dem som inte har möjlighet att ta sig till museer och gallerier utan assistans. För verksamheten ansvarar Borgå stads kulturtjänster tillsammans med boendetjänster.

Ansökan skickas senast den 30 april per e-post i pdf-form: taidehalli@porvoo.fi, eller till adressen:
Borgå Konsthall, Borgå stad, PB 23, 06101 Borgå.
Sista ansökningsdagens poststämpel godkänns.

På grund av pandemin föredrar vi att ansökan görs elektroniskt. Detta lättar arbetet för utställningsnämnden, ifall valmötet görs på distans.

Utställningsansökan

Ansökningen görs med den här ansökningsblanketten.

Till ansökan bifogas:

En utställningsplan med uppgifter om rumsdisponeringen, utställningens eventuella tema och verken som ställs ut. Ifall verken inte är färdigställda räcker det med en arbetsplan.
Konstnärens eller konstnärsgruppens meritförteckning(ar).
Portfolio eller bilder/fotoutskrifter max 5 st., web-länk, USB-sticka eller DVD enbart då det gäller mediekonst.
Ansökningsmaterialet returneras endast då ett frankerat returneringskuvert med mottagarens adressuppgifter finns bifogat. 
En utställningsjury gör valen på basis av ansökningarna. Till juryn hör tre professionella aktörer inom nutidskonst samt kulturtjänsternas representanter. Den ansökande har inte besvärsrätt över valet.

Borgå Konsthall

Utställningsutrymmet är beläget i Konstfabrikens andra våning och är 164 m2. I Konsthallen finns också en affär, artoteket Konsta, Yrjö A. Jänttis konstsamling och utställningslokalen för mediekonst Galleri Fikka. Utställningstiden är tre veckor, hyra 500 euro. Konsthallen tar ingen försäljningsprovision.

Galleri Gamla Kaplansgården

Kaplansgården är belägen i gamla Borgå vid Rådhustorget. Galleriet är 100 m2 och består av fyra ljusa rum. Utställningstiden är tre veckor, hyra 400 euro. Sommarutställningstiden är tre månader, hyra 800 euro. Galleriet tar ingen försäljningsprovision. 

Borgå stads servicehem

I Borgå finns 4 servicehem och 1 servicecenter: Brandbackens servicehus, Johanna-hemmet, Svalåkerns servicehem, Majbergets servicehem och Äppelbackens servicecenter. Målgruppen för utställningen är de som bor i servicehemmen, deras anhöriga och servicehemmets personal. Utställningstiden är 3 månader och konstnären får en ersättning på 250€. Av de sålda verken tas ingen provision.

Tilläggsinformation om utställningsutrymmena

Mera information: 

Henrik Lindqvist, utställningskoordinator / Borgå Konsthall
Tfn 040 489 1610
henrik.lindqvist@porvoo.fi.

Sini Kallio, kulturkoordinator / Galleri Gamla Kaplansgården
Tfn 040 676 3005
sini.kallio@porvoo.fi.