Ansökan om service

Fyll först i en ansökningsblankett

Det finns servicespecifika ansökningsblanketter och allmänna blanketter med vilka man kan ansöka om flera tjänster. Du kan välja den som passar bäst i din situation och för dina behov.

När du ansöker första gången ska du bifoga ett läkarutlåtande till din ansökan. Av utlåtandet skall framgå ditt handikapp eller din sjukdom och de olägenheter som handikappet orsakar i din livsmiljö eller i sociala förhållanden.

Ett läkarutlåtande ska bifogas också då servicebehovet har ändrats till följd av handikappet eller sjukdomen.

Läkarutlåtandet är ett expertutlåtande och det ensamt avgör inte om sevicen beviljas eller inte. Handikappservicen kan också be dig skaffa andra sakkunnigutlåtanden, av till exempel en fysioterapeut eller en ergoterapeut.

Inkomster och förmögenhet påverkar inte beslutet om tjänster och stöd.

Ansökningstiden till servicen och stöden är fortlöpande. Förmånerna ska sökas inom sex månader efter att utgifterna har uppstått.

Servicebehovet bedöms

När staden fått in en ansökan, inleds en bedömning av servicebehovet och klienten kontaktas då av stadens handikappservice. På basis av bedömningen utarbetas en individuell serviceplan.

Bedömningen innebär i allmänhet ett möte med klienten, oftast ett hembesök. Till mötet kan man också be in andra aktörer och sakkunniga.

I vissa situationer kan man inleda bedömningen av servicebehovet utan ansökan, på basis av en kontakt.

Fråga om råd

De anställda inom handikappservicen ger handledning, information och råd till klienter, anhöriga och samarbetspartner.

Tjänsteinnehavarna upprättar en serviceplan för klienten och fattar individuella beslut om handikappservice med stöd av lagen.

Personer från andra kommuner