Dessa kan även intressera dig

Ansökan om egnahemstomt

Fyll i och lämna in tomtansökan

  • Bekanta dig med bygganvisningarna och uppgifterna om tomten innan du fyller i tomtansökan.
  • Ansök om tomt till fast pris med ansökan om egnahemstomt.
  • Ansök om tomt på basis av anbud med ansökan om egnahemstomt på basis av anbud.
  • Anteckna som sökande alla de personer som kommer att äga eller vara hyresgäster på tomten. Om det finns fler än två sökande, ska deras uppgifter fyllas i på en annan ansökningsblankett.
  • Anteckna alla de tomter som du är beredd att köpa eller hyra.
  • Skriv den tomt som du helst vill ha som nummer ett och sedan de följande i önskad ordningsföljd.
  • Om ansökaren är ett företag, skriv i ansökningen hur många tomter ni skulle vilja ha - högst tre tomter.
  • Bifoga din ansökan en preliminär finansieringsplan.
  • Lämna in ansökan om egnahemstomt på basis av anbud i ett slutet kuvert och märk kuvert med "Anbud, egnahemstomt".
  • Skicka ansökan till adressen: Registratorskontoret, Borgå stad, PB 23, 06101 Borgå eller som bilaga till ett e-postmeddelande till adressen kiinteisto.mittaus@porvoo.fi. Du kan också lämna in din ansökan på servicekontoret Kompassen, adress Krämartorget B.

Behandlingstiden på ansökningarna är i medeltal två till tre veckor. Om du ansökt om en tomt får du ett e-postmeddelande om beslutet då beslutet har fattats.