Ansökan och reservering av företagstomt

  • ditt företags branschtillhörighet och verksamhet
  • tomtbehov
  • omfattning av byggandet
  • projektekts lämplighet med tanke på användningsändamålet enligt detaljplanen och bygganvisningarna
  • projektets sysselsättande verkan

Stadens tomtchef fattar ett tjänstemannabeslut om tomtreserveringen. Av den som reserverar en tomt tas ut en avgift på 600 euro, som räknas till godo i samband med den första arrendeavgiften. Reserveringsavgiften betalas inte tillbaka, om reserveringen annulleras efter att avgiften betalats. Reserveringen är i kraft i åtta månader.