Ansök till klubben för nästa höst!

Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik ordnar avgiftsfria klubbar för barn i åldern 2–5 år.

  • Klubbarna är avsedda för hemmavarande barn och har verksamhet enligt skolornas verksamhetsår.
  • Barnet kan delta i klubben max 2 dagar/vecka.
  • Deltagande påverkar inte hemvårdsstödet.
  • Verksamheten är mångsidig och grundar sig på planen för småbarnspedagogik.

Ansök om klubbplats