Ansök om utställningstider i stadens utställningsutrymmen i april