Ansök om småbarnspedagogik

Säkerheten och hygienen är fortfarande av högsta prioritet. Endast helt friska barn får komma till småbarnspedagogiken. Daghemsföreståndarna svarar på frågor.

Vårdtiderna reserveras via Daisy, och barnet kan komma till daghemmet enligt reservationen.


Du kan ansöka om småbarnspedagogik året om. Platsen inom småbarnspedagogik kan beviljas först när föräldrapenningsperioden är slut.

Ansökan om småbarnspedagogik bör lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver småbarnspedagogik. Om behovet av smpbarnspedagogik beror på oförutsägbar sysselsättning, studier eller utbildning, bör du ansöka om småbarnspedagogik senast två veckor innan platsen behövs. Ansökan är i kraft ett år.

Du kan ansöka om plats inom småbarnspedagogik även före du flyttar till Borgå. Platsen beviljas från det datum barnet bor i Borgå.

Du kan ansöka om småbarnspedagogik elektroniskt i eDaisy:

Den elektroniska kundtjänsten fungerar bäst med webbläsarna Internet Explorer 10 och 11, Google Chrome samt Mozilla Firefox tre nyaste versioner. Acceptera cookies och Javascript ska vara aktiverat.

Småbarnpedagogikens elektroniska kundtjänsten eDaisy

Om det inte är möjligt att göra ansökan elektroniskt, kan du få ansökningsblanketter från servicekontoret Kompassen.

Day care information in English