Ansök om dagvårdsplats

Du kan ansöka om dagvård året om.

Dagvårdsansökan bör lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver dagvårdsplats. Om behovet av dagvård beror på oförutsägbar sysselsättning, studier eller utbildning, bör du ansöka om dagvårdsplats senast två veckor innan platsen behövs. Ansökan är i kraft ett år.

Du kan ansöka om dagvårdsplats elektroniskt

  • ansöka om kommunal dagvårdsplats till daghem eller familjedagvård
  • ansöka om servicesedel till ett privat daghem
  • ansöka till klubbar som staden arrangerar
  • göra anmälan till förskolan
  • göra en uppskattning av kommande dagvårdsavgift
  • ansöka om förflyttning från en dagvårdsplats till en annan

Den elektroniska kundtjänsten fungerar bäst med webbläsarna Internet Explorer 10 och 11, Google Chrome samt Mozilla Firefox tre nyaste versioner. Acceptera cookies och Javascript ska vara aktiverat.

Om det inte är möjligt att göra ansökan elektroniskt, kan du få ansökningsblanketter från servicekontoret Kompassen.

Förfrågningar angående behandling av ansökan

Västra området: kommunal daghem och familjedagvård, klubbar, servicesedel

Östra området: kommunal daghem

Ifall familjen inte tar emot den dagvårdsplats, som beviljats åt barnet, bör du anmäla om detta skriftligen till daghemsföreståndaren eller ledaren i småbarnspedagogik. Då du följande gång ansöker om dagvårdsplats bör fyra månader reserveras för att ordna dagvårdsplats.

Inledande och avslutande av vårdrelation

Klientavgiften uppbärs fr.o.m. den inledningsdag som fastställts av föräldern. Avgiften uppbärs fram till att vårdrelationen avslutas. Tjänsten inom småbarnspedagogik bör avslutas genom ett skriftligt meddelande senast 14 dagar innan den önskade avslutningsdagen.