Ansök om att bli serviceproducent

För att kunna erbjuda daghemstjänster som tillhandahålls mot servicesedel, bör serviceproducenten fylla i nedanstående blankett. På blanketten defineras från vilket datum service erbjuds samt priserna på de daghemstjänster som erbjuds.

Serviceproducenter bör uppfylla de förutsättningar som nämns för att bli godkänd.

Blanketten returneras till Bildningssektorn/Tjänster inom småbarnsfostran, Konstfabriksgatan 1, PB 23, 06101 Borgå.

Regler för servicesedel 1.8.2019