Anslutningsparkering

Anslutningsparkering underlättar resorna till exempel till huvudstadsregionen.

Vid Näse gård och Ensbacken vid landsväg 170 (Västra Mannerheimleden) finns anslutningsparkering.

Näse gård har plats för c. 40 bilar och Ensbacken har plats för ca 70 personbilar och 15 cyklar. Under en arbetsdag passerar här närmare 100 bussar i vardera riktningen till och från huvudstadsregionen.

I Drägsby, vid landsväg 170:s och Drägsbyvägens korsning, finns även ett anslutningsparkeringsområde för 40 bilar. Även härifrån kommer man smidigt till och från huvudstadsregionen.

I Vårberga, väster om Havsvindsvägens och Vårbergavägens korsning, finns ett område avsett för anslutningsparkering med plats för ca 15 bilar. Området lämpar sig väl för de som kommer från skärgården, Veckjärvi eller Lovisa hållet. Buss nummer 863 från Vårberga till Helsingfors kör förbi här.