Anslutningsparkering

Anslutningsparkering underlättar resandet till exempel till huvudstadsregionen, dit det finns väldigt bra utbud med turer.

Vid Ensbacka, Hornhattula och Näse Gård längs landsväg 170 (Västra Mannerheimleden) finns det anslutningsparkeringsplatser. Det går över 100 bussar förbi hållplatserna i riktning mot huvudstadsregionen under arbetsdagen.

Ensbacka anslutningsparkeringsplats finns vid korsningen av Västra Mannerheimleden och Gamla Helsingforsvägen. Vid parkeringsområdet och längs Gamla Helsingforsvägen finns det totalt ca 105 anslutningsparkeringsplatser för bilar, varav 1 laddningsplats för elbil. I samband med anslutningsparkeringsplatsen finns det också 24 cykelplatser under tak och på Västra Mannerheimledens södersida längs Näsevägen finns det dessutom 20 cykelplatser som är låsbara vid ramen.

Hornhattula anslutningsparkeringsområde finns bredvid korsningen av Hornhattulavägen Västra Mannerheimleden. Det finns ungefär 24 parkeringsplatser för cyklar på området. Det finns inga anslutningsparkeringsplatser för bilar på området.

Det finns allt som allt 40 anslutningsparkeringsplatser för bilar på Näse Gårds anslutningsparkeringsområde.

I Drägsby vid anslutningen av landsväg 170 och Drägsbyvägen finns det ett anslutningsparkeringsområde som har totalt ca 23 parkeringsplatser för cyklar och 40 parkeringsplatser för bilar. Även härifrån kan man ta sig smidigt till huvudstadsregionen.

I Vårberga, på västra sidan om anslutningen av Havsvindsvägen och Vårbergavägen, finns det ett område för anslutningsparkeringmed plats för ca 15 bilar. Området lämpar sig bra för dem, som kommer till exempel från skärgården, Veckjärvi eller Lovisa. Buss nummer 863 från Vårberga till Helsingfors kör förbi här.

Vid hållplatserna längs Helsingforsvägen (väg 170) kring Estbacka finns det också cykelparkeringsplatser som är låsbara vid ramen, 5 per parkering.