Anskaffning av handikappades färdtjänster behandlas på social- och hälsovårdsnämndens möte