Annika Immonen valdes till servicedirektör för tjänster för vuxna vid social- och hälsovårdssektorn