Ann-Sofie Silvennoinen valdes till vikarie för social- och hälsovårdsdirektören