Anmälningssystemet för sommarens verksamhet fungerar igen