Skip to content

Anmälningen till vårens simskolor börjar den 11 december

I Borgå simhall arrangeras under våren 2018 simskolor på olika nivåer för både barn och vuxna.

Anmälningen till simskolor sker på webben fr.o.m. måndagen 11 december klockan 12.00 på adressen www.borga.fi/simskolor.

Simskolorna samlas 8–10 gånger förutom vuxen-barn-grupper och eftermiddagsgrupper för 5–6-åringar som samlas fem gånger.

Följande simskolor arrangeras:

  • grundkurs och teknikkvällar för vuxna, 4 grupper
  • vuxen–barn-grupper, 8 grupper
  • eftermiddagsgrupper för 5-6-åringar, 8 grupper
  • nybörjar 1-, nybörjar 2- samt fortsättnings- och teknikgrupper för 5–6-åringar, 16 grupper
  • nybörjar-, samt fortsättnings- och tekniksimskolor för barn i skolålder, 8 grupper.


För att så många barn som möjligt ska kunna få plats, kan ett och samma barn bara anmälas till en simskolegrupp eller en reservplats.

I den elektroniska webbanmälan krävs följande uppgifter: deltagarens namn, adress, vårdnadshavarens namn, telefonnummer och e-postadress (inte obligatorisk). E-postadressen skall anges om man vill ha reserveringsbekräftelse.

Ytterligare information om grupperna och anmälningsförfarandet hittas i broschyren som fås från simhallen eller på adressen www.borga.fi/simskolor eller per telefon 040 584 3764 (mån–fre kl. 8–16).

Tilläggsinformation: idrottsinstruktör Sirpa Ekblom, tfn 040 584 3764 (mån–fre kl. 8–16)

4.12.2017 9:01

Categories: Idrott