Anmälning till simskolor för specialbarn

Nybörjarsimskolor för specialbarn

Simskolorna är avsedda för barn över 5 år. Simskolorna samlas 5 gånger (60 min/gång). Simskoleleverna bör ha egen ledsagare med. 
Deltagaravgiften 30 euro (icke borgåborna 60 e) faktureras efter simskolan. Avgiften inkluderar undervisning och inträde till simhallen.

I simskolan lär man sig att vara i vattnet, blåsa bubblor och dyka samt grunder i simning. 

Period 1: lördagar kl. 9-10 (6.2-13.3, ej vecka 8)
Period 2: lördagar kl. 9-10 (10.4-15.5, ej 1.5)

Anmäla dig till höstens simskolor fr.o.m. 7.1 21 kl. 12.

OBS!
P.g.a. simhallens stängning har simskolornas tidpunkten ändras. De anmälda har informerats om ändringarna. Anmälning till simskolorna är inte möjligt just nu därför att de flyttade simskolorna måste genomföras först.

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.


Tekniksimskolegrupp 

Gruppen är avsedd för barn och ungdomar och sk. stödsimmare som genom sitt exempel hjälper barn med specialbehov lär sig nya saker. deltagarna bör kunna simma i djupt vatten  minst 10 m. 
Vi tränar på olika simtekniker och utvecklar vår simkondition.
Deltagaren kan ha egen ledsagare med i omklädningsrummet och i duschen.

Deltagaravgiften är 20 euro/våren.
Vårtermin: 14.1-22.4, ej 25.2 och 1.4.).
Deltagaravgiften faktureras av deltagarna. 

Gruppen samlas i simhallen torsdagar kl. 15.15-16.00 (bassängtid)

Anmäla dig till tekniksimskolegruppen fr.o.m. 4.1 21 kl. 9.