Anmälning till simskolor för specialbarn

Nybörjarsimskolor för specialbarn

Simskolorna är avsedda för barn över 3 år. Simskolorna samlas 5 gånger (60 min/gång). Simskoleleverna bör ha egen ledsagare med. 
Deltagaravgiften 30 euro (icke borgåborna 60 e) faktureras efter simskolan. Avgiften inkluderar undervisning och inträde till simhallen.

I simskolan lär man sig att vara i vattnet, blåsa bubblor och dyka samt grunder i simning. 

Barnen kan anmälas till båda perioden.

Period 1: söndagar kl. 9-9.45 (15.8-12.9)
Period 2: söndagar kl. 9-9.45 (7.11-12.12, ej 5.12)

Anmäla dig till höstens simskolor fr.o.m. 20.7 21 kl. 12.


Tekniksimskolegrupp 

Gruppen är avsedd för barn och ungdomar och sk. stödsimmare som genom sitt exempel hjälper barn med specialbehov lär sig nya saker. deltagarna bör kunna simma i djupt vatten  minst 10 m. 
Vi tränar på olika simtekniker och utvecklar vår simkondition.
Deltagaren kan ha egen ledsagare med i omklädningsrummet och i duschen.

Hösttermin: 6.9-10.12, gruppen hålls inte 21.10
Vårtermin: 10.1-23.4, gruppen hålls inte 24.2 och 14.4.

Gruppen samlas i simhallen torsdagar kl. 15.15-16.00 (bassängtid)

Anmäla dig till tekniksimskolegruppen fr.o.m. 16.8 21 kl. 9.