Anmälning till simskolor för barn i skolålder

OBS!
Anmälning till sommarens 2021 simskolor börjar 17.5 kl. 12. 

Anvisningar för dem som kommer till simskolan

Nybörjar-grupper ( 5 gånger):

Simskolan är avsedd för barn i skolålder som simmar under 10 m eller är osäker i vattnet.

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.

Fortsättningsgrupper (8 gånger):

Simskolan är avasedd för barn i skolålder som simmar 10 m både på mage och rygg.

Teknikgrupper (8 gånger):

Simskolan är avasedd för barn 6 år eller äldre som simmar 25 m både på mage och rygg.