Anmälning till simskolor för barn i skolålder

OBS!
P.g.a. simhallens stängning har simskolornas tidpunkten ändras. Kolla datumen när du anmäler dig. Anmälning till simskolorna är inte möjligt just nu.
Möjligtvis ändrar simskolornas startdatum ännu. Vid behov informerar vi anmälda om ändringar.

Anvisningar för dem som kommer till simskolan

Nybörjar-grupper ( 8 gånger):

Simskolan är avsedd för barn i skolålder som simmar under 10 m eller är osäker i vattnet.

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.

Fortsättningsgrupper (8 gånger):

Simskolan är avasedd för barn i skolålder som simmar 10 m både på mage och rygg.

Teknikgrupper (8 gånger):

Simskolan är avasedd för barn i skolålder som simmar 25 m både på mage och rygg.