Anmälning till simskolor för barn i skolålder

OBS!
Anmälning till simskolor  på hösten fr.o.m ons 25.8 kl. 12.

Obs! Du kan anmäla barnen endast till en simskolegrupp.

Anvisningar för dem som kommer till simskolan


Eftermidagsgrupper för skolelever ( 5 gånger)

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.

Nybörjar-grupper ( 5 eller 10 gånger):

Simskolan är avsedd för barn i skolålder som simmar under 10 m eller är osäker i vattnet.

Fortsättningsgrupper (10 gånger):

Simskolan är avasedd för barn i skolålder som simmar 10 m både på mage och rygg.

Teknikgrupper (10 gånger):

Simskolan är avasedd för barn 7 år eller äldre som simmar 25 m både på mage och rygg.