Skip to content

Anmälning till simskolor börjar den 14 augusti

I Borgå simhall arrangeras under hösten 2017 simskolor på olika nivåer för barn och vuxna.

 Anmälningen till simskolorna  börjar måndagen den 14 augusti kl. 12.00 på internet på adressen www.borga.fi/simskolor

Simskolorna samlas sammanlagt 8–10 gånger förutom vuxen-barngrupper och eftermiddagsgrupper för 5–6-åringar som samlas fem gånger.

Följande simskolor arrangeras:

  • vuxen-barngrupper, 6 grupper
  • eftermiddagsgrupper för 5–6-åringar, 8 grupper
  • nybörjar 1-, nybörjar 2- och fortsättningsgrupper för 5–6-åringar, 13 grupper
  • nybörjar- samt fortsättnings- och tekniksimskolor för barn i skolåldern, 8 grupper
  • grundkurs för vuxna och teknikkvällar

För att så många barn som möjligt ska få plats i simskolorna, kan ett och samma barn anmälas endast till en simskolegrupp eller en reservplats.

I den elektroniska webbanmälan krävs följande uppgifter: barnets namn, adress, vårdnadshavarens namn, telefonnummer och e-postadress (inte obligatorisk).

Ytterligare information om grupperna och anmälningsförfarandet hittas i broschyren som fås från simhallen eller på adressen www.borga.fi/simskolor eller fås per telefon 040 584 3764 (mån–fre kl. 8–16)

10.8.2017 7:57

Categories: Idrott