Anmälning till 5-6-åringarnas simskolor

OBS!
Anmälning till sommarens 2021 simskolor börjar 17.5 kl. 12.

Eftermiddagsgrupper, nivå 2 (5 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6-år) som inte kan simma eller annars känner sig osäkra i vattnet.
Följande grupper ordnas på hösten-21.

Eftermiddagsgrupper, nivå 2 (5 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6-år) som vågar doppa sig, kan flyta och dyka.
Följande grupper ordnas på hösten -21.

Nybörjar 1-grupper (5 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6-år) som inte kan simma eller annars känner sig osäkra i vattnet.

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.

Nybörjar 2-grupper (5 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6-år) som vågar doppa sig, kan flyta och dyka.

Fortsättningsgrupper (8 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6 år) som kan simma 10 m både på mage och rygg.

Teknikgrupper (8 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6 år) som kan simma 25 m både på mage och rygg.
OBS! Tekniksimskolorna som ordnas på sommaren -21 är avsedda för barn 6 år och uppåt. Anmälningslinkar du hittar på "Anmälning till simskolor för barn i skolålder".