Anmälning till 5-6-åringarnas simskolor

Obs! Anmälning till simskolorna börjar ons 19.8. kl.12.

Eftermiddagsgrupper, nivå 1 (5 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6-år) som inte kan simma eller annars känner sig osäkra i vattnet.

Eftermiddagsgrupper, nivå 2 (5 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6-år) som vågar doppa sig, kan flyta och dyka.

Nybörjar 1-grupper (10 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6-år) som inte kan simma eller annars känner sig osäkra i vattnet.

Nybörjar 2-grupper (10 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6-år) som vågar doppa sig, kan flyta och dyka.

Fortsättningsgrupper (10 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6 år) som kan simma 10 m både på mage och rygg.

Teknikgrupper (10 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6 år) som kan simma 25 m både på mage och rygg.