Anmälning till 5-6-åringarnas simskolor

OBS!
P.g.a. simhallens stängning har simskolornas tidpunkten ändras. De anmälda har informerats om ändringarna. Anmälning till simskolorna är inte möjligt just nu därför att de flyttade simskolorna måste genomföras först.

Eftermiddagsgrupper, nivå 1 (5 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6-år) som inte kan simma eller annars känner sig osäkra i vattnet.

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.

Eftermiddagsgrupper, nivå 2 (5 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6-år) som vågar doppa sig, kan flyta och dyka.

Nybörjar 1-grupper (8 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6-år) som inte kan simma eller annars känner sig osäkra i vattnet.

Nybörjar 2-grupper (8 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6-år) som vågar doppa sig, kan flyta och dyka.

Fortsättningsgrupper (8 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6 år) som kan simma 10 m både på mage och rygg.

Teknikgrupper (8 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6 år) som kan simma 25 m både på mage och rygg.