Anmälning till 5-6-åringarnas simskolor

OBS!
Anmälning till simskolor på hösten fr.o.m tis. 24.8 kl. 12.

Obs! Du kan anmäla barnen endast till en simskolegrupp.

Eftermiddagsgrupper, nivå 1 (5 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6-år) som inte kan simma eller annars känner sig osäkra i vattnet.

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.

Eftermiddagsgrupper, nivå 2 (5 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6-år) som vågar doppa sig, kan flyta och dyka.

Nybörjar 1-grupper (5 eller 10 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6-år) som inte kan simma eller annars känner sig osäkra i vattnet.

Nybörjar 2-grupper (5 eller 10 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6-år) som vågar doppa sig, kan flyta och dyka.

Fortsättningsgrupper (10 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6 år) som kan simma 10 m både på mage och rygg.

Teknikgrupper (10 gånger):

Simskolan är avsedd för barn (5-6 år) som kan simma 25 m både på mage och rygg.