Anmälning

Som ny elev kan du anmäla dig till Borgå konstskola eller till Bildmusiklekis på våren. Besked om elevplatsen får du efter anmälningstidens slut. Om det finns flera sökanden än platser, lottar skolan ut elevplatserna. Ni kan också fråga efter lediga platser under läsårets gång, vilka i första hand lottas ut bland personer som står i kö.