Anmälning

Borgå konstskolas och Bildkonstlekis ansökningstid för nya elever är på våren. Lämna den ifyllda anmälningsblanketten i kansliet eller skicka den per post (Linnankoskigatan 33-35, öppet 10-16). Bekräftelse om elevplatserna skickas efter att anmälningstiden gått ut.

Om det finns flera sökanden än platser, lottar skolan ut elevplatserna. Ni kan också fråga efter lediga platser under läsårets gång, vilka i första hand lottas ut bland personer som står i kö.

Anmälning, grundstudier

Anmälning, verkstad

Anmälan till grupper i Sibbo

Konstskolan har undervisningsgrupper i Sipoonlahden koulu i Söderkulla och i Artborg i Nickby. Kom ihåg att nämna på blanketten om du vill delta i grupper i Nickby och Söderkulla. Anmälningstiden är de samma som för grupperna i Borgå.

Lämna den ifyllda anmälningsblanketten i kansliet eller skicka den per post (Linnankoskigatan 33-35, öppet 10-16)

Anmälning, Sibbo

Fortsättningsanmälan för nuvarande elever

Konstskolans elever behåller sin studieplats genom att lämna in en fortsättningsanmälan till sin lärare eller till kansliet i april. Konstskolans elever kan fortsätta sina studier fram till att hon eller han fyller 19 år. 

Lämna den ifyllda anmälningsblanketten i kansliet eller skicka den per post (Linnankoskigatan 33-35, öppet 10-16)

Fortsättningsanmälning (pdf)

Fortsättningsanmälning, verkstad (pdf)

Om du vill avbryta dina studier

Studierna avbryts genom ett skriftligt meddelande till kansliet eller per e-post till adressen taidekoulu@porvoo.fi. I så fall kan en ny elev antas till den lediga platsen.