Anmälning

Borgå konstskolas och Bildkonstlekis ansökningstid för nya elever är på våren. Du kan skriva ut anmälningsblanketten eller avhämta den från konstskolans kansli (Linnankoskigatan 33-35, öppet 10-16).  Bekräftelse om elevplatserna skickas efter att anmälningstiden gått ut.

Om det finns flera sökanden än platser, lottar skolan ut elevplatserna. Ni kan också fråga efter lediga platser under läsårets gång, vilka i första hand lottas ut bland personer som står i kö.

Anmälningsblanketter

Obs. spara blanketten på din dator, fyll i uppgifterna, spara på nytt och skicka till: taidekoulu@porvoo.fi

Anmälning, grundstudier

Anmälning, verkstad

Anmälan till grupper i Sibbo

Konstskolan har undervisningsgrupper i Torpbacken i Söderkulla och i Artborg i Nickby. Kom ihåg att nämna på blanketten om du vill delta i grupper i Nickby och Söderkulla. Anmälningstiden är de samma som för grupperna i Borgå. Spara blanketten på din dator, fyll i uppgifterna, spara på nytt och skicka till: taidekoulu@porvoo.fi

Anmälning, Sibbo

Fortsättningsanmälan för nuvarande elever

Konstskolans elever behåller sin studieplats genom att lämna in en fortsättningsanmälan till sin lärare eller till kansliet i april. Konstskolans elever kan fortsätta sina studier fram till att hon eller han fyller 19 år. Spara blanketten på din dator, fyll i uppgifterna, spara på nytt och skicka till: taidekoulu@porvoo.fi

Fortsättningsanmälning (pdf)

Fortsättningsanmälning, verkstad (pdf)

Om du vill avbryta dina studier

Studierna avbryts genom ett skriftligt meddelande till kansliet eller per e-post till adressen taidekoulu@porvoo.fi. I så fall kan en ny elev antas till den lediga platsen.