Anmälning

Anmälningar sker per e-post eller per post till:

Borgå konstskola, Linnankoskigatan 33-35, 06100 Borgå, tfn 040 352 7004 (kl. 10-16), konstikas@porvoo.fi

OBS! Spara blanketten på datorn, fyll i uppgifterna, spara den på nytt och skicka den ifyllda blanketten till adressen: konstikas@porvoo.fi