Anmälan till hemmaröstning vid riksdagsvalet började