Anmäla dig till simskolor för 1-3 åriga barn

Obs! Anmälning till simskolorna enligt följande:

OBS!
P.g.a. simhallens stängning har simskolornas tidpunkten ändras. De anmälda har informerats om ändringarna. Anmälning till simskolorna är inte möjligt just nu därför att de flyttade simskolorna måste genomföras först.

Period 1 (7.2-14.3 21, ej vecka 8) torsdag 7.1 21 kl. 12
Period 2 (11.4-9.5 21) tisdag 23.3 21 kl. 12

Anvisningar för dem som kommer till simskolan

Familjsimskolor (5 gånger)

Simskolorna är avsedda för 1-3 åriga barn. En familj är ett barn och en vuxen.
Simskolan ordnas i vågbassängen (vattentemperatur +30).
Målsättmningen är att barnen blir van vid vatten och njuter av simningen. Efter det får barnen lära sig i egen takt olika sätt att röra på sig i vattnet och dyka.

Barnen kan anmälas till alla perioder om man vill.

Period 1:

Anmäla dig fr.o.m. 7.1 kl. 12

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.

Period 2:

Anmäla dig fr.o.m. 23.3 kl. 12