Anmäl dig till inträdestest

Fyll i blanketten och boka tid till testet

 • Anmälningsblankett
 • Eleverna till den grundläggande musikundervisningen väljs om våren på basis av ett inträdestest. Till inträdestestet anmäler man sig på en elektronisk anmälningsblankett. 
 • Dessutom ska du boka en tid till personlig test på kansliet, tfn 019 520 2549.

Inträdestest

Testet är planerat för tre åldersgrupper:

 • barn under skolåldern och 1–2-klassister
 • 3–5-klassister
 • 6-klassister och och äldre

Vid testtillfället närvar lärare som informerar om musikinstitutet.

En personlig 15 minuters testtid reserveras för varje sökande.

Förbered dig på att sjunga en av följande sånger:

 • Blinka lilla stjärna där
 • Haren satt i gropen
 • Bä bä vita lamm
 • Små grodorna
 • Imse vimse spindel

och dessutom en av dina favoritsånger (en vers) eller ge ett spelprov.

Se inträdesdemo i You Tube


Testet Spela eller sjung dig in

Om du har studerat något intstrument eller sång under flera år, kan du söka in via ett spel- eller sångtest.

Sökande som genomfört nivåprov

Sökanden spelar två stycken i olika stilar. Intyget över nivåprov ska lämnas in till musikinsitutets kansli samtidigt med ansökningsblanketten. En eventuell rekommendation av en lärare bifogas blanketten.

Sökande som inte genomfört nivåprov

Sökanden spelar två stycken i olika stilar, och en skala enligt eget val. Sångare och slagverkare gör istället en melodi- och rytmuppgift. Bifoga eventuellt en rekommendation av lärare.

Resultaten publiceras på musikinstitutets webbplats

Namn på sökanden som har antagits som elever inom den grundläggande undervisningen publiceras på musikinstitutets nätsida www.psmo.fi (skyddat med lösenord). De andra sökandena får ett brev under vecka 25. Du får närmare upplysningar om testresultaten från kansliet, tfn 019 520 2549.

Ändringssökande

Ett beslut om antagning av en elev kan överklagas hos regionförvaltningsverket inom fjorton dagar efter att eleven eller hans/hennes förmyndare fått beslutet för kännedom. (Lag om grundläggande konstundervisning 633/1998).