Ändringar i stadens hälsotjänster och coronamottagning 4.6