Ändringar i hälsocentralens tjänster torsdagen den 1 februari