Ändringar i Borgå stads fiskestadgar från början av april