Ändrade öppettider i stadens tjänster under sommaren