Anbudsförfarandet för padelplaner är klart – Linnajoen koulus gård förnyas i samband med byggandet av planerna