Anbudsförfarandet för en racketsporthall

Borgå stad utarrenderar ett område för byggande av en klubbspelhall inom Kokon idrottscentrums område. I hallen får man bygga utrymmen för racketsporter (t.ex. badminton, padel, squash, tennis) och dessutom andra motionsutrymmen, t.ex. bowling. Hallen skulle placeras på området söder om Uusimaa Areena enligt den bifogade kartan.  I Kokon finns redan idrottsbyggnader både i privat ägo och ägda av staden, bland annat is-, tennis- och fotbollshall samt manegen och idrottsplatser utomhus som t.ex. ett friluftsbad, sand- och gräsplaner samt skidspår.

Arrendeområdet ligger i adressen Lappnäsvägen 27 och har en areal på 6500 m² och en maximum byggrätt på 8500 m²-vy. Arrendeområdet ligger på fastigheten 638-27-2503-1.

Den som vinner anbudsförfarandet vals enligt kvalitetsjämförelse. I kvalitetsjämförelsen av förslagen beaktas följande faktorer:

  • innovativt träbyggande                         30%
  • flexibel användning av byggnaden         30%
  • byggsätt och anpassning till miljön        40%

Man ingår ett arrendeavtal med den som vinner anbudsförfarandet. Arrendetiden är 30 år. Årsarrendet i enlighet med New Sec Valuation är 7280 euro. Årsarrendet binds till levnadskostnadsindex.

En noggrannare anbudsförfrågan kan laddas upp via länken nedan.

  1. Anbudsförfrågan
  2. Arrendeområdets läge
  3. Detaljplan

Anbud ska lämnas till servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, 06100 Borgå, senast den 31 augusti 2021 kl. 15.00.

Ytterligare information:

tomtchef Pekka Söyrilä, tfn 040 656 0231, pekka.soyrila@porvoo.fi

Kvalitetskriterier och detaljplan: stadsplaneringschef Dan Mollgren, tfn 040 623 2614, dan.mollgren@porvoo.fi