Anbudsförfarande igång för Gammelbacka koloniträdgårdsområde