Älvstigen

Vid ändan av Älvstigen finns två nya egnahemstomter. Tomterna ligger i utkanten av ett gammalt småhusområde, intill Telegrafbergets skogsområde. Telegrafbergets naturskyddsområde består av blandskog och berg med tallskog i naturligt tillstånd. Högst upp på berget finns ett utsiktstorn med fantastisk utsikt över Haikofjärden.

På tomterna får man bygga ett bostadshus i en eller en och en halv våning.

Lediga tomter

Trafikförbindelser

Avståndet till Borgå centrum är cirka fem kilometer. Det är väl tillgängligt även med cykel, då det finns en lättrafikled nästan hela vägen in till centrum. Kollektivtrafiken går längs den närliggande Haikovägen. Till motorvägsavfarten är det cirka sex kilometer.

Lokala tjänster

Närmaste mataffär ligger mindre än en kilometer bort. Till Hamarin koulu är det knappt två kilometer och till Eklöfska skolan under tre kilometer. De närmaste daghemmen är Övre-Haiko daghem lite över en halv kilometer och Haikobrinkens daghem en knapp kilometer borta.

Detaljplan och bygganvisningar

Köparen förbinder sig att följa detaljplanen och de skilda anvisningar som stadsplaneringen gett för byggandet av tomterna vid Älvstigen. Bekanta dig med dem ingående innan du ansöker om tomt. I dem står det bland annat hur byggnaden ska placeras på tomten och vad som ska beaktas i byggnadens utseende.

Detaljplan

Älvstigen 2a och 2b – Att beakta vid byggandet

Exempel på antalet bostadsvåningar som detaljplanebeteckningarna tillåter

Energieffektiva lösningar

Energieffektivitet betyder till exempel att:

  • planera väl, så att man undviker onödiga kvadratmeter
  • beakta den passiva solenergin – till exempel genom hur man placerar byggnader på tomten eller olika utrymmen inom byggnaden, och i planeringen av gårdsområdet
  • använda solenergi eller göra förberedelser för att senare ta i bruk solenergi
  • beakta naturliga vindskydd i placeringen av byggnader och gård
  • företrädesvis bygga i trä
  • cykla och reservera tillräckligt med förvaringsutrymme för cyklar
  • åka kollektivtrafik

Jordmån

Karta över markundersökningar

Markundersökningsskärningar

Teckenförklaringar för markundersökningar finns på sidan om markundersökningar

Övrigt

Bakom tomterna blir ett litet grönområde innan lättrafikleden och det bakomliggande naturskyddsområdet.

Karta över tomterna