Alva-huset

I Alvahuset verkar ett ungdomshem och där erbjuds barnfamiljer i Borgå familjerehabiliteringstjänster.

Till Alvahuset kommer man alltid via barnskyddet. Alvahuset finns i Ernestas och därifrån kan de unga och familjerna lätt ta sig till skolan, arbetet, familjen och hobbyer.

Personalen i Alvahuset består av ansvarig handledare och nio handledare. Skyddshemmets personal finns på plats dygnet runt. Vid behov får familjerna och de unga stöd i sitt eget hem av Alvahusets bekanta familjearbetare.

Ungdomshemmet

I ungdomshemmet bor borgåungdomar i åldern 13–21 år, som inte kan bo hemma på grund av problem i familjen eller den ungas egna problem.

I Alvahuset finns också platser för brådskande placeringar utanför hemmet. De unga bor i ungdomshemmet från en månad upp till flera år.

De unga erbjuds en så hemlik och trygg uppväxtmiljö som möjligt. I Alvaggården följs gemensamma regler och tider när det gäller måltider, hemkomst och sängdags. De unga får lära sig olika vardagssysslor genom att göra tillsammans och de får också annat stöd i sin svåra livssituation.

Familjerehabilitering

Familjerehabiliteringstjänster erbjuds barnfamiljer i Borgå. I lägen, där en kris eller en svår livssituation försämrar föräldrarnas möjligheter att tillgodose barnens behov, har familjerna möjlighet att bo i Alvahuset tillfälligt.

Alvahuset hjälper hela familjen genom att ta hand om barnen och ge dem trygghet. Familjen kan hämta andan och hitta en väg ut ur svårigheterna och kan sedan oftast tryggt återvända till sitt hem.

Alvahuset har fått sitt namn efter Alva Forsius

Alvahuset är uppkallad efter barnmorskan och barnfamiljernas värnare Alva Forsius från Borgå. Forsius grundade det första förlossningssjukhuset i Borgå 1899 och vårt lands första mödrahem för ensamma mödrar på Jonasbacken 1914. Där fick mödrarna handledning i barnskötsel och yrkesmässiga färdigheter.