Alternativa sätt att studera och syssla med musik

Du kan studera musik och ha musik som hobby även om du inte satsar på grundläggande utbildning i musik.

Musikinstitutet arrangerar förberedande undervisning för alla, från 5-åriga barn till vuxna. Elever antas till undervisningen i den ordning de anmält sig.

Dessa studier förutsätter inte något inträdesprov. Anmäl dig!