Alla elever i åk 9 bekantar sig med servicestället Navigatorn