Alkrog, tilläggsinformation om området och tomterna

Detaljplan och bygganvisningar

Tomtens köpare eller arrendator förbinder sig att följa detaljplanen och bygganvisningar, varför det är skäl att noggrant bekanta sig med dem redan innan man ansöker om en tomt. I detaljplanen anges hur mycket byggrätt det finns för varje tomt och hur många våningar man får bygga i huset. I bygganvisningarna ges noggrannare anvisningar och bestämmelser bland annat om byggnaders utseende, färg och ytmaterial samt energisparmöjligheter.

Detaljplan och bygganvisningar

Jordmån

Planområdets tomter står i huvudsak på plan mark med besvärlig markgrund. På en del av tomterna är markens bärighet svag, vilket betyder att man får förbereda sig på pålning och förstärkning av gårdsplanen. Suunnittelukeskus Oy/FCG Planeko Oy har utarbetat rapporterna Alkrogin asemakaava-alueen rakennettavuusselvitys och Alkrogin asemakaava-alueen maa- ja pohjarakennustyöt.  Prisuppgifterna i rapporterna är från åren 2005 och 2008.

Staden har låtit stabilisera grunden för gatorna och området mellan gatan och den plats som i detaljplanen har anvisats som byggnadsplats. Husens höjdlägen bestäms utgående från gatornas nivå. På gårdssidan ska marken inte höjas.

Fjärrvärme

Området ansluts till fjärrvärme. Det betyder att du kan välja ett energieffektivt alternativ för uppvärmning av huset. Mer om fjärrvärmens fördelar och byggande av energieffektiva småhus i Bilagan till bygganvisningarna för Äppelgården 

Annat